تبلیغات
Baran - راهکارهای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان نسبت به درس عربی و جلوگیری از افت تحصیلی آنها

۱- برخورد و نگاه مثبت خانواده و کادر مدیریتی مدارس نسبت به دروس عربی و دینی و قرآن. 

والدین دانش آموزان می توانند با برگزاری جلسات روخوانی قرآن، تفسیر و ... در خانه و شرکت آنها به همراه فرزندانشان در مجالسی چون دعای کمیل و ... خود به خود و به صورت غیرمستقیم اهمیت زبان عربی را برای فرزندانشان جلوه گر سازند و انگیزه ی فراگیری این زبان را در آنها ایجاد کنند.

٢- موقعیت یادگیری: موقعیت یادگیری شامل هم فضای آموزشی ( مدرسه و کلاس درس) و هم جوّ عاطفی حاکم بر آن می شود. در بعد فیزیکی اموری از قبیل ابعاد کلاس درس، روشنایی کلاس، تهویه ی کلاس، امکانات ورزشی و تفریحی مدرسه، تجهیزات و امکانات کمک آموزشی و ... و در بعدعاطفی اموری از قبیل رابطه ی معلم با دانش آموز یا رابطه ی دانش آموز با دیگر دانش آموزان، محیط تربیت خانوادگی، وضع اجتماعی و اقتصادی جامعه و ... همگی از عوامل مؤثر در یادگیری محسوب می شوند.

٣- استفاده از وسایل کمک آموزشی نظیر:

- پوستر های آموزشی و چارت های کاغذی و مقواهای بزرگ برای صرف افعال و ضمایر.

- فیلم و پاور پوینت و CD آموزشی طراحی شده توسط انتشارات مدرسه یا دفتر تألیف.

- بهره مندی از کتابخانه و نوارخانه در سطح ادارات کل و ادارت آموزش و پرورش مناطق.

- داشتن آزمایشگاه زبان عربی در هر مدرسه.

- ارائه ی برخی دروس به صورت نمایشنامه و فیلم.

- بهره گیری از کتابهای کار استاندارد متخصص به دانش آموز به عنوان یکی از وسایل کمک آموزشی.

- تولید مجلات رشد اختصاصی ویژه درس عربی برای متوسطه اول ودوم و تجهیز مدارس به مجلات عربی مانند « الهدی ».

- تأسیس یک مرکز اطلاع رسانی و سایت آموزشی عربی در اینترنت برای تمام مناطق آموزش و پرورش ایران.

٤- استفاده از شعر عربی و فارسی برای بیان قواعد جهت تسهیل در امر آموزش نظیر:

من همان احمد لاینصرفم           که علی بر سرمن جرّ ندهد

 و یا:

معارف شش بود مضمر، اضافه           علم، ذواللام و موصول و اشاره

٥- توزیع عادلانه نمرات ارزشیابی بین توانایی های فراگیران در قرائت و ترجمه متون و کاربرد قواعد در تمرینات.

٦- روی آوری به روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموز در فعالیت های گروهی برای تعمیق و تثبیت یادگیری در فراگیران چرا که یکی از مهم ترین مشکلات یادگیری دانش آموزان یک جا نشستن و گوش دادن مداوم به سخنان معلم است. در روش فعال استفاده از مهارتهای ذهنی بالا، به کارگیری ابزار و گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها، نتیجه گیری و تعمیم نتایج مطرح است. دبیران عربی نمی توانند یک شیوه واحد را برای تمامی کلاس ها و در مورد تمامی دانش آموزان به کار ببرند. صرف نظر از شیوه های اتخاذ شده موفق ترین کلاس ها کلاسی است که در آن لذت و شادی در کار گروهی و شرکت تمامی دانش آموزان در روخوانی وجود داشته باشد.

این کار می تواند زمینه ساز استفاده از جملات کوتاه، ساده و روزمره در گفت و گو های کلاسی بین معلم و دانش آموزان و بین گروههای درسی را به خوبی فراهم سازد به گونه ای که به  یادگیری آنها عمق بخشد و به شکل کاربردی واژه های عربی توسط ایشان  به کار رود . پس معلم باید به روشهای مختلف تدریس از جمله پرسش و پاسخ ، حل مسئله ، روش اکتشافی و... تسلط کامل داشته باشد و از این روشها در موقع نیاز و متناسب با نوع آموخته های دانش آموزان استفاده کند.

٧- بیان قواعد و نکات صرف و نحو به صورت ساده و قابل فهم با استفاده از مثال های روشن و واضح و زیاد و به روز. مثلا قاعده ی مستثنی را می توان با توجه به افراد غایب کلاس درقالب مثالی روشن و به روز بیان نمود.

۸- عدم تکیه بر قواعد خشک و بی روح چون با تجربه ثابت شده است که هرقدر مطالب کتب درسی تکیه بر قواعد و تمارین فشرده و طاقت فرسا داشته باشد گریز از آن و بی توجهی نسبت به آن افزون گشته و بالآخره انگیزه و علاقه نسبت به این درس کاهش بیشتری پیدا می کند و به جای تأکید و تلاش درجهت ژرف سازی مکالمه ی عربی و رسیدن به هدف این درس که همان قرائت و ترجمه ی صحیح متون دینی می باشد، آن قدر به نکات دستوری پرداخته می شود که ضیق وقت تدریس این کتب مانع از وقت و سرمایه گذاری زمانی برای قرائت ترجمه ی صحیح می گردد و در نتیجه دستور زبان اهمیت بیشتری می یابد.

٩- استفاده از تجربیات معلمان با سابقه و با تجربه در فنون تدریس عربی و تألیف کتب درسی و تلاش همه جانبه در نو آوری های لازم برای کیفی کردن این درس.

10- تکیه بیشتر به مکالمه ومحاوره عربی در متوسطه اول و اهمیت بیشتر به بیان نکات ترجمه ای و تطابق آن به زبان فارسی درمتوسطه دوم .

۱۱- استفاده از آیات و احادیث آسان و پرهیز از آیات و احادیثی که دارای واژه های غریب و مهجور است مثلا درگذشته در دوره ی پیش دانشگاهی استفاده از آیه ی « رجع موسی إلی قومه غضبان أسفا» به جای این آیه« یا أیّها الّذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جمیعا» بهتر است.

12- داشتن برنامه ریزی و هدف مناسب که مهم ترین کار است و به نظر من یک کار بزرگ موفق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی دقیق و داشتن هدفی بزرگتر و در اختیار داشتن امکانات لازم و کافی که هر کدام از این موارد به تنهایی نمی توانند کمکی به زبان عربی و آموزش آن داشته باشند.

 13 -دوست داشتن یادگیری زبان عربی: مهم تر از همه این که هم دانش آموزان و هم معلمان باید با این زبان به چشم یک دوست  -  دوستی که می تواند کمک شایانی به او بکند نگاه کند. اگر نگاه، نگاه عاشقانه باشد، مطمئنا هم دانش آموز تشنه ی مطالب بیشتری می شود و هم معلم راغب به تلاش بیشتر. خیلی از دانش آموزان نسبت به معلمان و سواد آنها توجه می کنند و اگر معلم بار علمی زیادی داشته باشد و از مثالهای بیشتری استفاده کند و یا به زبان شیرین عربی صحبت کند، نگاه دانش آموز نسبت به او نگاه احترام آمیزی خواهد بود و همین طور طریقه ی پوشش، بیان مطالب، نحوه ی برخورد و ...

پس نمی توان با بدخلقی به آموزش این زبان پرداخت و یا قبلا به دانش آموز تکلیف بدهیم ولی خودمان آنها را مورد بررسی قرار ندهیم.

14- تأسیس زبانکده های عربی یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در یادگیری این زبان است. تبلیغات کم از طرف سازمان آموزش و پرورش موجب تشدید یاد نگرفتن این زبان می شود چرا که در تمامی شهرها مجوز تأسیس زبانکده ها ومؤسسات آموزش زبان انگلیسی وجود دارد دریغ ازیک زبانکده ی عربی. می توان با همکاری همکاران مجرب کتابهایی تهیه کرد و آموزش این زبان را گسترش داد.

۱5- به ترجمه اهمیت زیادی داده شود: یکی دیگر از موانع و مشکلات یادگیری این زبان، این موضوع می تواند باشد که همکاران عزیز زیاد به آموزش قواعد این کتاب توجه می کنند در صورتی که می توان با پرداختن به موضوع ترجمه بهتر دانش آموزان را به سمت عربی کشاند.

دانش آموزان اغلب روخوانی متن را نمی دانند پس چگونه بیایند و قواعد اعلال و یا عدد و معدود و... را یاد بگیرند. هرچند قواعد هم جزء لاینفک زبان عربی است ولی کمتر باید بدان پرداخت.

۱6- تمرین و تکرار بیشتر مطالب نیز می تواند دانش آموزان را بر یادگیری این زبان ترغیب کند:   

نظارت و دقت معلم بر حل تمرینات کتاب درسی در کلاس درس موجب می شود که مفهوم درس از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته و بارها و بارها برای دانش آموزان تکرار شود. آموزش چیزی جز تکرار نیست چرا که همه عقیده دارند که « التدریسُ حرفٌ و التمرینُ ألفٌ» یعنی تدریس یک بار و تمرین و تکرار هزار بار و با تکرار مداوم است که مفهوم، قاعده، فرمول و یا هر مطلب یاد گرفتنی دیگری در ذهن تثبیت گشته و به صورت « مهارت» در می آید.

۱7- برگزاری دوره های کارورزی و ضمن خدمت فرهنگیان برای معلمان با کیفیت بالا و آشنایی بیشتر این عزیزان با روشهای نوین تدریس.

۱۸- برگزاری جشنواره های آموزشی و انتخاب روشهای تدریس برتر جهت ارائه به سایر دبیران.

۱9- فعال بودن گروههای آموزشی به معنی واقعی آن به این صورت که سر گروه درس عربی از بین باسوادترین ومجرّب ترین دبیران انتخاب شود و در روز معین و مشخصی در محل گروههای آموزشی حضور داشته باشد و یک شماره تلفن در اختیار تمام دبیران عربی قرار دهد تا در صورت نیاز بتوان با او مشورت کرد و با برگذاری جلسات ماهیانه به رفع مشکلات آموزشی پرداخته شود و هماهنگی های لازم میان دبیران ایجاد شود.

٢٠- برگزاری نمایشگاههایی در ارتباط با پژوهش، تحقیقات و فعالیتهای دانش آموزی در سطوح منطقه و استان و کشور.

1٢- اجرای المپیاد عربی در سطح ایران خود عامل مهمی در ایجاد علاقه در دانش آموزان است.

٢٢- تهیه ی کارت امتیاز عربی توسط معلم عربی و نیز اهداء لوح تقدیر مزیّن به آیات قرآنی و سخنان معصومین (ع) به دانش آموزان جهت تشویق آنها.

٢٣- در پایان هرنیم سال فرمهای نظر خواهی به دانش آموزان داده شود تا بدون ذکر نام خودشان نظرات و انتقادات و پیشنهاداتشان را عنوان کنند و نتیجه ی این نظر خواهی به اطلاع دبیران رسانده شود.


طبقه بندی: سوالات عربی،  اموزشی، 

تاریخ : سه شنبه 25 آبان 1395 | 09:38 ب.ظ | نویسنده : زهره تحریری | نظرات

  • paper | قدس | قیمت ارز بازار آزاد
  • دانلود آهنگ جدید