تبلیغات
Baran - سوره رحمن و دو دریای به هم آمیخته شده

 

مرج البحرین یلتقیان (۱٩)بـینهما برزخ لا یبغیان (٢۰)

 

قابل قبول ترین تفسیرى كه درباره این دو آیه كرده اند این كه : مراد از دو دریا دو دریاى معین نـیـسـت، بلكه دو نوع دریا است، یكى شور كه قریب سه چهارم كره زمین را در خود فرو برده، كه بیش تر اقیانوسها و دریاها را تشكیل مى دهد، و یكى هم دریاهاى شیرین است كه خداى تعالى آنها را در زیر زمین ذخیره كرده و به صورت چشمه ها از زمین مى جوشد، و نهرهاى بزرگ را تشكیل مى دهد، و مجددا به دریاها مى ریزد، این دو جور دریا یعنى دریاهاى روى زمـیـن و دریاهاى داخل زمین همواره به هم اتصال دارند، هم در زیر زمین و هم در روى زمین، و در عـیـن ایـن كـه (یـلتقیان - برخورد و اتصال دارند) نه این شورى آن را از بین مى برد و نه آن شیرینى این را، چون بین آن دو حاجز و مانعى نمى گذارد در وضع یكدیگر تـغـییرى بدهند، و آن مانع، خود مخازن زمین و رگه هاى آن است، كه نه مى گذارد دریاى شـور بـه دریـاى شـیـریـن تـجـاوز نـمـوده، و آن را مـثـل خـود شـور كـنـد، و در نتیجه جانداران راتهدید نماید، و نه دریاى شیرین به دریاى شـور تـجـاوز نـموده بیش از اندازه از زمین بجوشد، و زیاده از اندازه به دریا بریزد، و دریـا را شـیرین سازد، و در نتیجه مصلحتى را كه در شورى آب دریاها است كه یا تصفیه هوا است و یا مصالحى دیگر از بین ببرد.

و نـیـز به طور دائم دریاهاى شور، دریاهاى شیرین را از این راه كمك مى كند، كه آب خود را بـه ابـرهـا داده، و ابـرهـا آن را بـر زمـین مى بارد، و زمین باران را در خود فرو برده مـخـازن خـود را پـر مـى كـنـنـد، و همین مخازن هم دریاهاى شور را كمك نموده، همان طور كه گفتیم از زمین مى جوشد و به صورت نهرهاى كوچك و بزرگ به دریا مى ریزد.

پس معناى این دو آیه - و خدا داناتر است - این است كه : خداى تعالى دو دریاى شیرین و گوارا و شور و تلخ را مخلوط كرده، در عین این كه تلاقى آن دو دائمى است، به وسیله مـانـعى كه بین آن دو قرار داده نمى گذارد كه یكدیگر را در خود مستهلك كنند، و این صفت گوارایى آن را از بین ببرد و آن صفت شورى این را، و در نتیجه نظام زندگى جانداران و بقاى آن را تهدید كنند.

 

( تفسیر المیزان -علامه طبا طبایی)

 

 

 
طبقه بندی: اموزشی،  اعتقادی، 
برچسب ها: علامه طبا طبایی، المیزان، دو دریای به هم آمیخته، سوره الرحمن،  

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 12:26 ق.ظ | نویسنده : زهره تحریری | نظرات

  • paper | قدس | قیمت ارز بازار آزاد
  • دانلود آهنگ جدید